Verblijfsvoorwaarden Hotel Arena

Registratie
Alle gasten dienen zich bij aanvang van een verblijf of een bezoek aan een kamer, te melden bij de receptie met een geldig legitimatiebewijs.

Aantal personen op de kamer
Het is verboden om met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het toegestane aantal.

Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten
Het is niet toegestaan om gasten op de kamers te ontvangen ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.

Nooduitgangen
Het is niet toegestaan nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.

Garantie
Een borg van €50 per nacht is verplicht. Deze wordt geïnd via creditcard, debit card of een pinbetaling. Deze borg wordt volledig terugbetaald via dezelfde betaalmethode, na controle op eventuele schade aan de accommodatie. Let op: het kan tot 10 werkdagen duren voordat het bedrag op uw rekening staat.

Camera’s
Om uw veiligheid in ons hotel te waarborgen zijn videocamera’s aanwezig. Als u ons bezoekt stemt u er mee in dat er opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden/ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Alcoholische dranken
Wanneer u, naar onze mening, te veel heeft gedronken, dan kan u het nuttigen van alcoholische drank worden ontzegd. Onder de 18 jaar worden er geen alcoholische dranken geschonken.

Toiletgebruik
Toiletruimtes zijn alleen bestemd voor gasten en bezoekers van onze faciliteiten. Gebruik om andere redenen is niet toegestaan.

Verlies, schade, letsel
Hotel Arena is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan eigendommen van gasten. Heeft u waardevolle voorwerpen bij zich? De kamer is voorzien van een kluis welke u eenvoudig zelf kan instellen. Ook is het hotel niet aansprakelijk in geval van letsel aan personen.

Klachten
Heeft u klachten, van welke aard dan ook? Meld deze direct aan de receptie. Wij zijn 24 uur bereikbaar en helpen u graag.

Verblijf
Wij verzoeken u vriendelijk tijdens uw gehele verblijf in het hotel rekening te houden met onze andere gasten en geen geluid of overlast te veroorzaken.

Minderjarige gasten en overnachten
Gasten die jonger zijn dan 18 jaar hebben toestemming nodig van een ouder/voogd om een kamer reservering te maken. Zonder toestemming kunnen minderjarige gasten geweigerd worden.

Calamiteiten
Medewerkers van Hotel Arena kunnen een kamer bij een calamiteit betreden als zij dit nodig achten. Calamiteiten omvatten maar zijn niet beperkt tot het afgaan van de rookmelder, vermoedens van het schenden van het rookverbod of het creëren van overlast.  

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Nachtrust
Wij verzoeken u de nachtrust van onze andere gasten te respecteren. In het hotel dient het vanaf 23:00 uur rustig te zijn op de gangen en op de kamers.

Fotografie en film
Het maken van professionele fotografie of film is alleen mogelijk met voorafgaande toestemming van het management.

Het filmen dan wel fotograferen van medewerkers zonder hun uitdrukkelijke toestemming is verboden

Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie of ongewenst gedrag.

Roken
Het gehele hotel is rookvrij. Hieronder vallen ook e-sigaretten. Wij vragen u buiten het hotel te roken. Wanneer er in een hotelkamer wordt gerookt, of een rook/wietgeur wordt vastgesteld, worden schoonmaakkosten á € 200 doorbelast.

Veiligheidsvoorzieningen
Het onklaar en/of misbruik maken van onze brand- of veiligheidsvoorzieningen resulteert automatisch in verwijdering uit het hotel. Tevens zullen de kosten die dit met zich meebrengt op u worden verhaald.

Verdovende en hallucinatie opwekkende middelen
U mag geen softdrugs/harddrugs in het hotel gebruiken. U mag deze ook niet het terrein mee opnemen of het hotel binnen brengen. Hieronder valt ook het gebruik van slagroom- en lachgasampullen. Bij overtreding volgt verwijdering uit het hotel.

Wapens
U mag geen wapens bij u dragen, het terrein mee opnemen of in bezit hebben binnen onze faciliteiten.

Horeca eigendommen
U mag eigendommen van het hotel niet mee naar buiten nemen. Ook het meubilair mag u niet buiten de hotelkamer plaatsen. Indien er schade wordt veroorzaakt in het hotel bent u aansprakelijk voor de kosten van reparatie of vernieuwing van het beschadigde item.

Handel in goederen
Het is verboden goederen te verhandelen in of rond het hotel.                                                                                                                                                                 

Overtreden van een of meerdere van bovenstaande feiten kan leiden tot uitzetting uit ons hotel of faciliteiten. Dit zal tot gevolg hebben dat uw borg en kamerprijs niet aan u worden geretourneerd, en u kunt mogelijk aansprakelijk gesteld worden voor extra kosten.

 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
Directie van hotel Arena.