Eye On The City

In een serie van fotografie presenteert Hotel Arena het werk van de New York City Salt fotografen Malike Sidibe en Daniel Martinez.
 

10/03/2023 - 26/03/2023

Gratis

Website >

NYC Salt 

NYC Salt is een non-profit fotografieprogramma in New York City. Hun missie is om jongeren uit achtergestelde immigrantengemeenschappen in New York City te betrekken, te inspireren en in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken en een gevoel van keuzevrijheid, verbondenheid en identiteit te ontwikkelen door de lens van een camera.

Het doel van dit programma is om een familie, een brug en een springplank te creëren voor jonge kunstenaars terwijl zij zich creatief en professioneel ontwikkelen door middel van een programma dat wordt gegeven door professionals uit de sector.

Hotel Arena presenteert twee fotografen met een collectie portretten, een documentair project van The Black Lives Matter Protesten in NYC uit 2020, gepubliceerd in het Time magazine en de New York Times magazine.

Daarnaast kun je ook het verhaal zien over de gemeenschap rondom een lokaal basketbalveld in het zuiden van de Bronx. De foto’s geven een beeld van de mode, het conflict en de gemeenschap in New York City.

Malike Sidibe

“Please Stop the violence”

Malike Sidibe is een 25-jarige kunstenaar die werk maakt dat is beïnvloed door zijn Afrikaanse afkomst. Belangrijke thema’s van zijn fotografie zijn beweging en surrealistische visuele vormen.

Een centraal doel van zijn documentaire “Please Stop The Violence” is verschillende mensen te helpen elkaars persoonlijkheid te begrijpen via beeldtaal. Hij gelooft dat de resulterende fotoserie “Black Lives Matter” zijn belangrijkste werk tot nu toe is. Hij hoopt dat deze beelden de pijn uitdrukken die wordt ervaren wanneer er een gebrek is aan menselijke verbinding en wederzijds begrip. “We must do better”.

Daniel Martinez

“A Gated Community, Bronx, NY”

Daniel Martinez is geboren en getogen in de Bronx. Hij is een 29-jarige kunstenaar, geïnspireerd door zijn opvoeding en Puerto Ricaanse cultuur. Hij streeft ernaar betekenisvolle projecten te creëren die zijn gedachten, relaties en levenservaringen documenteren.

In de Verenigde Staten is een plek die een gated community wordt genoemd meestal een prijzig gebied, een specifieke groep huizen met een bewaker die vreemden buiten houdt. Daniel wilde met die woorden spelen en ze letterlijk gebruiken. Zijn versie van een gated community zijn de basketbalvelden waar hij sinds zijn twaalfde elke zomer heeft doorgebracht.

Zijn project is een serie foto’s die deze plek documenteren. Hier heeft hij alles gezien, van barbecues tot gevechten, tot muziekvideo’s die werden opgenomen, tot kinderen die genoten van de zomer. Het is zeker een gemeenschap waar hij trots op is om deel van uit te maken.

“”I Want Justice, 2020,  Malike Sidibe: “Please Stop the Violence”

Tia, 2019,  Malike Sidibe

DMX, 2017, Daniel Martinez: A Gated Community, Bronx, NY